Print

Om oss

Written by Super User. Posted in Innhold

LokalerBrødrene Karlsen ANS ble etablert som en maskinentreprenør i 1960 av brødrene Alf, Harald og Jim Karlsen. 

I dag, 50 år senere, er det fortsatt direkte etterkommere av brødrene som eier og driver selskapet.

Maskinentreprenørdelen har hatt en suksessiv aktivitetsmessig utvikling med Baslfjordregionen[1] som hovedmarked. 

Tidlig på åttitallet ble det startet med grus- og pukkproduksjon på Markenes i eget grustak. I 1992 ble  grus- og pukkaktiviteten på Bergneset etablert som en underavdeling og denne synliggjør i dag det største vekstpotensialene.

I 2000 ble selskapet omdannet til AS. Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS og Brødrene Karlsen Eiendom AS ble etablert med samme eierstruktur